EPM Uppdateringar ISO

Vi är certifierade inom tjänstehantering och informationssäkerhet

Mirsadr Tavakolian 17 maj 2021 - 1 min lästid

Nu kan vi stolt meddela att vi är certifierade enligt de internationella standarderna ISO/IEC 20000-1 och ISO/IEC 27001. Vi har förberett oss under det senaste året och under det första kvartalet i år genomfördes revisionen med mycket goda resultat. 


Vad innebär det att vara ISO-certifierad? 

Att vara ISO-certifierade inom både IT Service Management och Information Security Management är en internationellt erkänd kvalitetsstämpel. Till skillnad från många konkurrenter har vi dessutom valt att certifiera hela vår tjänstekatalog och inte enbart en specifik tjänst. Certifieringarna är ett bevis på vår kontinuerliga strävan att bli bättre, utveckla våra tjänster och processer, erbjuda hög säkerhet och fortsätta vara en av marknadens ledande IT-leverantörer!

Det här är ISO/IEC 20000-1 

ISO/IEC 20000-1 IT Service Management är en standard för tjänsteorienterade organisationer. Genom fastställda processer för till exempel incidenthantering, kundvård, tjänsteförfrågningar och tjänstekontinuitet säkerställer certifieringen att tjänsterna kontinuerligt levereras på samma sätt och med en hög kvalitet. 

Det här innebär ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 Information Security Management är en standard primärt inriktad på informationssäkerhet. Standarden täcker områden som hantering av personuppgifter, säkerhetsrelaterade incidenter, fysisk säkerhet vid kontor och datorhallar och säkerställer att data och information hanteras på ett säkert sätt enligt fastställda processer. 

EPM Uppdateringar ISO

Vill du veta mer om oss?

Vi erbjuder avancerade outsourcing-lösningar och molntjänster till små och medelstora företag. Vill du veta mer om vad det kan innebära för din organisation och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta oss
epm-it-sakerhet-blogg-2
Kontakta oss